COVIP i Danmark

Kære investigator i COVIP-studiets danske del,

Tak fordi du og din afdeling vil deltage i COVIP-studiet.
Den primære dataindsamling kræver IKKE patientsamtykke og inklusion kan ske retrospektivt om nødvendigt. (der bliver formentlig et 1 års follow-up som vil kræve skriftligt samtykke – den danske COVIP koordinator står for dette).

Dvs. dataindsamling kan gøres hen af vejen og behøver ikke ske på det tidspunkt, patienten bliver indlagt. Blot bør man have et system, så man opdager de patienter med COVID-19, der har været indlagt. Fx via det elektroniske system.

 1. Vigtige dokumenter
  1. Se alle dokumenter her: www.vipstudy.org/covip-study og nedenfor.
 2. Tips til daglig arbejdsgang
  1. Hvis du ikke har din daglige gang på intensiv, så alliér dig evt. med en kollega / sygeplejerske-koordinator, som har sin daglige gang i afdelingen, så det er lettere et fange patienter.
  2. Det er tilladt at medtage mere end 20 patienter, hvis I har tid og overskud. Vi er klar over at mange afdelinger ikke har haft ret mange patienter. Det er af stor værdi, at få jeres patienter med uanset hvor få, der evt. måtte være.
  3. Hold styr på hvilke CPR-numre, der passer med hvilket løbenummer (i online eCRF). Brug fx dette Excel-ark. Kan også bruges til at holde styr på hvem, der skal have 3 måneders followup og hvornår og om det er gennemført.
  1. Frailty-score (CFS) og KATZ ADL må skønnes fra journalen. Det er tilladt at ringe til / spørge pårørende for at afklare, men ikke påkrævet.
  2. Hvis patienter har været indlagt på et andet hospital, som har registreret i COVIP bør man IKKE inkludere patienten igen (for at patienten kun optræder i databasen én gang).
  3. Hvis patienten genindlægges på intensiv: se FAQ nedenfor.
  4. Vedr. turister og lignende: inkludér dem kun, hvis de kan følges op efter 30 dage og 3 måneder. Ellers skal de ikke med.
 3. Overflytninger
  1. FAQ (nedenfor) beskriver hvad man gør ved overflytning mellem afdelinger der hhv. deltager/ikke deltager i COVIP.
 4. EQ5 interview efter 3 måneder
  1. Denne del af studiet er valgfri MEN hvis du ikke vil/kan afholde disse korte telefon-interviews (6 spørgsmål) med overlevere eller deres pårørende er det helt i orden. Undertegnede vil så meget gerne overtage opgaven. Jeg kan så overtage det udfyldte Excel-ark med patientinformationer (minus cpr-nummer) og kontakte patienterne den vej.
 5. 1 års follow-up (NYT + kun i Danmark)
  1. Vi vil muligvis gerne gennemføre et 1 års followup på COVIP-patienterne i Danmark. For at forberede dette beder vi om at I, når I laver 3 måneders follow-up interview OGSÅ spørger om patient/pårørende vil deltage i 1 års followup. Det er frivilligt og de modtager skriftligt materiale. Jesper Fjølner står for indhentning af samtykker, hvis I får deres JA til det. Det hele fremgår at indtastningsformularen.

Dokumenter

Bemærk der en FAQ med spørgsmål. Hovedpunkterne er:
a) en patient KUN må optræde ÉN gang i databasen
b) Håndtering af overflytninger
Download nedenfor eller se den her.

Case record form (CRF) (2022 extension)
Download

Protocol: Download
(2020-version)

FAQ: Download

The archived 2020-2021 case record form (CRF) is here.


Deltagende danske afdelinger


Studiet er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed (nr. 31-1521-224)
og datatilsynet i Region Midt (nr. 1-16-02-131-20).

Kontakt mig gerne pr. telefon eller skriv, hvis I har spørgsmål til dataindsamling, IT-problemer eller andet.

Tak for jeres hjælp!

Med venlig hilsen

Jesper Fjølner
Anæstesi og Intensiv, Regionshospitalet Viborg
Tlf. 26 55 55 92